Kontakt

info(a)sporttrend.eu

Ing. Peter Šoltés, +421 905 482 720, gm@hksporttrend.sk

SPORT TREND, s.r.o.
SNP 33
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44 502 800
Obchodný register OS Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vlož.č.: 15788/S